Dnes je: 21.07.2024
Meniny má: Daniel

Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba víta svojich členov na internetovej stránke.

 

     Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba obnovilo svoju činnosť dňa 24. septembra 1990, ako Združenie bývalých urbarialistov  obce Štrba podľa zákona č. 83/1990 Zb. Na ministerstve vnútra Slovenskej republiky boli v uvedený deň zaregistrované prvé stanovy združenia pod číslom spisu VVS/1-900/90-2948. Transformáciou v  zmysle zákona číslo 181/1995 Z.z. vzniklo súčasné Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, ktoré bolo zaregistrované na Obvodnom úrade vo Svite dňa 28 februára 1996  pod číslom 7/1996  , ako pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity.

      Výbor Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba chce aj touto cestou informovať svojich členov o činnosti pozemkového spoločenstva, ktorého základnou úlohou a cieľom je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci. Ide najmä o zabezpečenie pestovateľskej a ochrannej činnosti v lesoch, ťažbu a spracovanie drevnej hmoty, prenájom nehnuteľností a ďalšia činnosť vykonávaná v súlade so zákonom č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.    

 

     Prostredníctvom tejto stránky Vás chceme nielen informovať o činnosti, ale  dať  Vám možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom a počuť Váš názor. Prosíme Vás,  aby ste nám Vaše pripomienky, názory a návrhy posielali e-mailom na adresu: psus@urbarstrba.sk.

P O Z V Á N K A 

Výbor PSUŠ Vás pozýva na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva URBÁR Štrba, ktoré sa bude konať dňa 24. marca 2024 (nedeľa) o 1400 hod. v sále kultúrneho domu v Štrbe.  Začiatok prezentácie je od 1230 hod.

 

 

        


Obsah týchto stránok je výlučným vlastníctvom Urbáru Štrba.